Azerbaycan üniversiteleri kabul şartları nelerdir?

Azerbaycan üniversitelerinde herhangi bir giriş koşulu bulunmamaktadır. Bazı Universitelerde lise not ortalamasının önemi vardır. Öğrenciler lise diplomaları ile başvurularını gerçekleştirebilmektedirler. Türkiye’de sınavı kazanan öğrenciler ÖSYM belgesini ibraz etmek zorundadırlar.